Archive for اکتبر 2009

فراخوان به تمامی نیروههای مترقی و انقلابی و انسانهای مبارز و آزادیخواه !

30 اکتبر 2009

در حمایت و پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ، در آکسیون » جمعی از

نیروههای چپ »  در شهر کلن که به  مناسبت  13 آبان ( روز دآنش آموز )  انجام

میشود به آنها بپیوندیم !

 13

زمان  :   روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 16

   مکان:                         Köln,  Rodolfplatz               

جهت اطلاع دوستان عزیز علاقمند به شرکت در این آکسیون :  

تجمع  در روز چهارشنبه  ساعت  12:30

مقابل  منزای دانشگاه فرانکفورت   و حرکت از آنجا با اتومبیلهای شخصی به مقصد شهر کلن.

 

 

» کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی فرانکفورت ـ ماینز»

متحدانه علیه حضور رژیم جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب اعتراض کنیم!

16 اکتبر 2009

z4رژیم حاکم بر ایران که در سال 1357 با قبضه قدرت سیاسی و از بدو روی کار آمدنش تا مقطع کنونی پایه های خود را بر خون هزاران نفر از کارگران و دیگر توده های مردم قرار داده، در میان کشتارهای وسیعی که در مقاطع مختلف و نیز چهار ماهه اخیر صورت گرفته صدها روشنفکر، نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه و کمونیست وجود دارند که بسیاری از آزادیخواهان جهان با نامهایی چون سعید سلطان پور، ابراهیم زال زاده، سعیدی سیرجانی، فریدون فرخزاد، پوینده، مختاری، میرعلایی و……یعنی نویسندگان و شاعرانی که توسط رژیم اعدام و یا ترور شده اند آشنا می باشند. ابعاد مبارزات و عمق مطالبات سی ساله اخیر در بسیاری مواقع موجب سراسیمگی جناحهای رژیم گشته و آنها مشترکا به سرکوب این اعتراضات اقدام نموده و به همراه کارگران، نویسنده گان و بلاگ نویسان و روزنامه نگاران نیز راهی شکنجه گاهها نموده و بسیاری نیز ممنوع القلم گردیده اند و اکنون صدها کارگر، معلم و روشنفکر در زندانها و تحت شدیدترین شکنجه قرار دارند.
اگر در گذشته این کمونیستها و دیگر نیروهای مبارز بودند که در مبارزات خود علیه رژیم و فتواهای صادر شده اش همچون فتوای قتل سلمان رشدی، بدرستی بر پتانسیل جنایتکارانه جمهوری اسلامی تاکید می کردند اما اکنون میلیونها انسان آزادیخواه در سراسر جهان معترض این رژیم هستند چرا که در چهار ماهه اخیر رژیم اسلامی سرمایه دست به جنایات تاریخی تازه ای زد و مردم نیز با مبارزات خود نشان دادند که برای دادن پاسخی تاریخی به جمهوری اسلامی آماده میشوند .ابعاد مبارزات موجب شد روزنامه ها و دیگر رسانه های تحت سلطه بورژوازی دراقصی نقاط جهان نیز گزارشات متعدد و مستندی از توحش رژیم در مقابله با این مبارزات بازگو نمایند و میلیونها انسان در سراسر جهان با ماهیت رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران و خواست سرنگونی طلبانه مردم ایران بیش از پیش آشنا شوند اکنون در ایران دو جریان در حال حرکت هستند از یک سوی کارگران و مردم که با اعتراضات اجتماعی خود به مبارزه علیه کلیت رژیم ادامه میدهند و از سوی دیگر جناحهایی که با جناح خامنه ای اختلاف دارند و هدفشان حفظ نظام سرمایه داری است. تجارب مختلف به ما آموخته که جامعه ای عاری از شکنجه، سرکوب، کشتار، سانسور، زندان و استثمار زمانی تحقق می یابد که مبارزات اجتماعی تحت رهبری طبقه کارگر قرار گرفته و مسیری مستقل از احزاب و جریانات بورژوازی برگزیند در آن صورت است که انسانها خواهند توانست ضمن پاسداری از آزادی زنان، اجتماعات، اعتصاب تشکل، مطبوعات و بیان و حفظ حرمت انسانی در جهت نابودی کامل طبقات و دولت حرکت نمایند.
اما! علیرغم خیل عظیم معترضین در ایران و سراسر جهان علیه حاکمان ایران و در شرایطی که طشت رسوایی این رژیم از هر کوی و برزن به زمین افتاده و صدای آن، خواب زده ترین محافل سرمایه داری را بیدار نموده، مسئولین نمایشگاه بین المللی فرانکفورت با چشم پوشی بر جنایات صورت گرفته و با در اختیار قراردادن غرفه به دست اندرکاران و مدافعان رژیم، آب تطهیر بر آنان ریخته و اجازه داده اند تا آنها بساط تبلیغ ترور، شکنجه، کشتار، نفرت نژادی و قومی و زن ستیزی خود را در اینجا نیز دایر نمایند این جانیان کتابِ زنده مردم ایران که نداها ، سهراب ها ، ترانه ها و… هستند می کشند و می سوزانند و به جای آن که به محاکمه کشیده شوند با گرفتن غرفه از مسئولین نمایشگاه پاداش می گیرند!
آزادیخواهان و جوانان مبارز! متحدانه به عنوان کسانی که فریاد اعتراض کارگران و آزاداندیشان و نیز فریاد نداها، سهراب ها، ترانه ها و هزاران اعدامی و ترور شده دیگر هستیم علیه رژیم جمهوری اسلامی اعتراض نموده و از مسئولین نمایشگاه بخواهیم تا بساط این تروریستهای اسلامی را هر چه سریعتر از نمایشگاه کتاب جمع نمایند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنـده بـاد آزادی و سـوسیـالـیسـم
کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی (فرانکفورت ـ ماینز)