Archive for فوریه 2010

12 فوریه 2010

جمعی از چپ های شهر کلن: نقد چپ به نشست هامبورگ

در پی بحران سیاسی که سراپای نظام سرمایه‏داری اسلامی را فرا گرفت، افراد و محافل چپ در خارج از ایران با این پرسش روبرو گشتند که چه‏گونه و تحت چه عنوانی باید فعالیت کنند تا استراتژی چپ را در جامعه تقویت کنند؟….ادامه مطلب

عکس هاي از مراسم خاک سپاري  رفیق یداله خسروشاهی

 فيلم ها و عکسهای تظاهرات 22 بهمن 1388 در شهر فرانکفورت

10 فوریه 2010

 

تظاهرات عليه بی شرمی کسانی که سر سفره غارت گران و جنايتکاران جمهوری اسلامی می نشين تا چندصباحی عمرآنرا طولانی کنند کميته فعالين کارگری سوسيالستی فرانکفورت وديگر نيروهای چپ و مخالفين جمهوری اسلامی

مقابل کنسولگري جمهوري اسلامي در شهر فرانکفورت 21.بهمن 1388 

9 فوریه 2010

 اطلاعیه یادباش رفیق یداله خسروشاهی