Archive for مارس 2010

اعتصابات سراسری کارگری در یونان و لاشه گندیده سرمایه داری جهانی / گزارش تصویری

18 مارس 2010

از لينک زير مي توانيد فيلم را تماشا کنيد

 

http://current.com/items/92318003_greek-general-strike-athens-protests-and-riots.htm

برگذاري جشن نوروز از طرف کميته فعالين کارگري سوسياليستي

15 مارس 2010

 

بهاران خجسته باد

حقیقت این است که انسان هیچگاه در مناسبات «ایده‌آل» خود تولد نیافته است، بلکه همیشه به جهان فرا افکنده می‌شود. بنابراین خواسته یا ناخواسته خود بایستی به اصالت و یا نااصالتی آن نیز بیندیشد. اما هنگامی که انسان به آن نتیجه دست می‌یابد، جهانی که در آن زندگی میکند وی را خشنود نمی‌سازد؛ پس به تلاش و فعالیت برمی‌خیزد. واقعیت آن نیروی قدرتمندی است که این حرکت را بر او تحمیل می‌کند، تا خود را از آن وارونگی آزاد نماید و آن هنگامی است که از روزمرگی خود را رها می‌سازد، و از تکرار روزها و جهان آشنایی که در آن زیست می‌کند.
یک فرزانه‌گوئی عام است که معتقد است انسان به هر شرایطی از زندگی عادت می‌نماید، حتی زندگی زیر باران گلوله، آوارگی، فقر و استبداد، همانند حاکمانی که به حکومت کردن عادت می‌کنند.
اما هنگامی که ناخشنودی از زندگی به تکرار شوندگی رسید، برای گسست از آن زندگی نافرمانی نسبت به سلطه حاکم و در نهایت شورش علیه حکومت کنندگان آغاز می‌گردد.
امروزه در جامعه (ما) ایران ناخشنودی به نقطه انفجار و شورش فرارسیده است، برای مردم جامعه ما دیگر روزها از تکرار شوندگی رضایت ایجاد نمی‌کند. از هر روزی انتظاری غیر از روز دیگر و روز پیشین و از هر مناسبتی انتظاری دیگر میرود.
حتی چهارشنبه سوری، شبی سیاسی می‌شود، آتش نه بر بوته که بر تصاویر دیکتاتورها زده میشود. زندگی رنگ آزادگی یافته و نوروز آن نیز.
واقعیتِ زیبایی اعیاد فرهنگی ـ اجتماعی ضمن مبارزه با دریافت‌های سنتی پرداخته شده اند، از جمله جشن عید نوروز است که با فروپاشی جهان باستان، عید نوروز دیگر نماد برین قدرت و جایگاه جلوس امیران اصالت دار نیست.
عید نوروز واقعیت رابطه انسان با طبیعت و حقیقت این واقعیت را آشکار می‌کند.
زیبایی عید نوروز نه منحصر به دربار گردید و نه تقلاهای رژیم جمهوری اسلامی توانست آنرا صورت شرعی بخشیده و یا به حاشیه براند.
نوروز هر سال روح تازه‌ای در میان بخش وسیعی از مردمانی که پیوندهای نزدیک فرهنگی باهم دارند می‌دمد. دگر شدن، نهفته در ریشه این جشن است، جشنی مقارن آغاز بهار، نوروز جشن شادی و رفع کهنگی و جشن امید.

یک بار دگر نسیم نوروز وزید
دلها به هوای روز نو باز تپید
نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد
در خانه خویش نه در دیار تبعید

کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی (فرانکفورت)
1/1/1389
براي ديدن فيلم هاي مربوط به برگزاري مراسم جشن نوروز اينجا را کليک کنيد