Archive for آوریل 2011

رفیق بهزاد از میان ما رفت!

24 آوریل 2011

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

 

رفیق بهزاد از میان ما رفت! 

خبر تأثرانگیز مرگ نابهنگام کمونیست مبارز و فعال جنبش کارگری ـ سوسیالیستی رفیق بهزاد (علی‌رضا) کاظمی ما را در اندوه فروبرد. تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این رفیق انقلابی به‌ویژه در دهه جاری بسیار چشمگیر و در پیوند دادن فعالیت‌های داخل ـ خارج جنبش کارگری و رابطه زنده آن جنبش و انتشار عمومی مطالبات طبقه کارگر ایران نقش به‌سزایی داشت. رفیق بهزاد در همین رابطه‌های خودفعال رشد کرد و آموخت، اما مرگ چه ناگهانی اندیشه‌های عملی وی را از زندگی گسست.

ما نیز خود را در غم اندوهناک از دست دادن این رفیق با رفیق زندگی‌اش، خانواده‌اش، رفقا و دوستانش شریک می‌دانیم.

راهش پررهرو و یادش زنده باد

 

کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی (فرانکفورت)

24 آپریل 2011

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران

15 آوریل 2011

کميته قعالين کارگری سوسياليستی برگزار می کند

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.