Archive for آگوست 2011

جنایت برای ماندگاری استثمار و واپسگرایی!

18 آگوست 2011

 برگذاری آکسيون اعتراضی بر عليه اعدام و بيش از سه ده جنايت برای ماندگاری  استثمارو واپسگرای!

کارگران، کمونیست‌ها وانسان‌های آزاده

۳۳ سال است که سرمایه‌داری ایران در قالب جمهوری اسلامی با لباس مذهب و ژست‌های ضد امپریالیستی و طرفداری از مستضعفین، فرزندان، برادران، خواهران، پدران و مادرانمان را اعدام می‌کند .

تیرباران، اعدام، سنگسار، زندان، شکنجه، تبعید وانواع و اقسام مجازات‌های شنیع و غیرانسانی اشکال شناخته شده‌ای هستند که علیه ما بکار برده می‌شوند تا چرخه تولید ارزش اضافه در قبال کارمزدی در بالاترین حد نرخ سود را از گرده کارگران بیرون بکشد و با سر ریز کردن آن در چرخه تولید سرمایه‌داری جهانی جایگاه خود را در این نظام ضد انسانی تضمین نماید.

یورش به خلق عرب در تابستان ۱۳۵۸ لشکرکشی به کردستان و ترکمن صحرا و اعدام کمونیست‌ها و انسان‌های آزاديخواه این مناطق، اعدام‌ها و کشتارهای در دهه شصت از بهترین فرزندان و یارانمان، اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به جرم‌های واهی با توجیهات مذهبی و شرعی، قتل‌های زنجیره‌ایی و ترور مخالفان در خارج از کشور، برپایی چوبه‌های دار در میادین شهرها و نابودی قربانیان غیرانسانی نظام سرمایه داری تحت عناوین معتاد و دزد و قاچاقچی و فاحشه طی این سالیان دراز، ترور، تجاوز، زندان، شکنجه معترضین خيابانی دو سال اخير همگی بخشی از کشتار دست جمعی انسان‌هایی بوده و است که یا علیه این نظام غیر انسانی بودند و یا خود قربانیان این نظام منحط سرمایه داری .

علاوه بر این کشتارها تحمیل فقر و بی کاری و گرسنگی به کارگران و دیگر اقشار فرو دست جامعه بخش دیگری از سیاست‌های حاکم نظام سرمایه‌داری بوده که طی این سالیان منجر به متلاشی شدن بنیان‌های جامعه شده است، سیاستی که اربابان سرمایه از طریق بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی  به حاکمان جمهوری اسلامی تحت عنوان سیاست‌های جدید نئولیبرالی دیکته کرده‌اند و روشن‌فکران خودفروخته سرمایه با تئوریزه کردن آن راه را برای بروز انواع و اقسام جنایت‌ها علیه بشریت با نام‌های فریبنده باز نموده‌اند تا انسان را به طرف تنهایی مطلق و جدایی از هم نوع خود بکشند و در چنین دنیای اتمیزه شده هیچ راهی جز خودکشی برای انسان مستأصل شده باقی نمی‌ماند.

اعدام فقط این نیست که طناب دار بر گردن کسی بیاویزند یا با شلیک مستقیم گلوله به طرف کسی او را از پای در آورند ، کارگری که از روی استیصال و بدبختی خود را به دار می‌کشد و یا از بلندی،خود را پرتاب می‌کند نیز اعدام می‌شود سرمایه با استثمار بی حد و حصر و با غارت هستی انسان کارگر به چنان درجه‌ای از درماندگی او را می‌کشاند که به ناچار دست به اعدام خود می‌زند و در این میان مقصر کسی نیست جز نظام منحط سرمایه داری و بانیان آن در هر لباس و مسلکی .

ما ترورها و عمليات انتحاری را که گروه‌های تندرو اسلامی و دستجات راست افراطی بهمراه  نئونازی‌ها در گوشه و کنار دنيا هر روزه بپا می‌کنند بخشی از رقابت‌های درونی بورژوازی جهانی و مرتجعين هم پيمان آنان می دانيم که مستقيما هدفش جان کارگران و مردم کوچه و بازار است تا ضربه زدن به نظام ضدانسانی سرمایه‌داری از اينرو ما اينگونه عمليات و اقدامات ضدانسانی را نيز جزیی از جنايت عليه بشريت دانسته و آن را محکوم می‌کنيم  .

وجدان‌های بیدار، امروز وقت آن است علیه هرگونه اعدام(این قانون ضد بشری که خود نوعی جنایت علیه بشریت است( برخیزیم و اعتراض کنیم علیه هرگونه، خودکشی (که سرمایه به بشریت تحمیل می کند) برخیزیم، عليه هرگونه عملیات انتحاری و تروریستی که جان انسانها را هدف قرار می‌دهد بپا خیزیم .

امروز يکی از پایه‌ای‌ترین مطالبات کارگران در ایران لغو مجازات اعدام به هر شکلی با هر نيتی و تعهد جامعه در قبال شهروندان خود از بدو تولد تا لحظه مرگ در تمامی سطوح زندگی اجتماعی ( مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، تحصیل) می‌باشد از اینرو ما کارگران و فعالين سوسياليست کشتار دهه شصت و اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ را بخشی از کشتار سیستماتیک سرمایه‌داری در ایران می‌دانیم که این چنین گستاخ وبی پروا دست به قتل عام انسان‌ها می ‌زند تا چرخه استثمار انسان توسط انسان را تحت لوای کارمزدی تداوم دهد، ما این جنایات را محکوم کرده یک صدا فریاد می‌زنیم استقرار سوسیالیسم، تنها راه نجات انسان در عصر توحش سرمایه‌داری است.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی ايران !

زنده باد انقلاب !

برقرار باد سوسیالیسم !

کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی (فرانکفورت)

لندن در آتش ، شورش گرسنگان

9 آگوست 2011